BJC GROUP

Aktuella projekt

BJC GROUP

Vi utvecklar byggnader och mark för samhällets alla behov

BJC Group ser en utmaning i att utveckla mark för samhällets alla behov. Från förskolor och studentboende till seniorboende med bred mångfald, hyresrätter och bostadsrätter, lokaler för kreativa kontor och effektiva lager, samt anpassade ytor för samhällsfunktioner som familjecentraler och vårdboenden.

Samarbete för bästa resultat

Vi samarbetar med ledande arkitekter och byggentreprenörer för att omsätta idéer, skisser och ritningar till fysisk verklighet och bland våra samarbetspartners är vi kända för att skapa och genomföra projekt med en långsiktig tanke och hållbarhet.

Från kust till kust

BJC Groups säte finns i Göteborg, där en kärna av medarbetare under lång tid har lagt grunden till såväl renommé som lönsamhet. Under 2010-talet har byggprojekt i Örebro varit en viktig del i vår verksamhet, och sedan 2019 finns vi även etablerade i Oskarshamn, ett område där vi ser stor potential.

 

Vår vision är att bidra till stadsutveckling på bred front – och vi tar vårt arbete på största allvar.

BJC GROUP

Referensprojekt

Nyheter