arlan i kvallsol

Partnerskap

BJC Group är stolta att kunna berätta om ett spännande partnerskap med Byggemenskapen Ärlan i Göteborg.

Inobi erhöll 2013 en markanvisning för att uppföra ett hus med 35-40 lägenheter på Gråberget i Majorna, med målet att genomföra en av Göteborgs första byggemenskaper. Lägenheterna utformas för flexibla familjekonstellationer och mycket arbete har lagts ner för att skapa en väl avvägd blandning av rum inne och ute mellan det offentliga och det privata.

Efter en lång detaljplaneprocess står vi nu i startgroparna att starta byggnationen.

Läs mer om vad en byggemenskap innebär, samt om projektet som helhet på Inobi AB och på Ärlan, och läs hela pressmeddelandet om partnerskapet här.

Byggemenskapen Ärlan

Byggemenskapen Ärlan är en förening som verkar för att uppföra ett flerbostadshus på Ärlegatan i Majorna. Föreningen bildades 2017 och har sedan bildandet arbetat fortlöpande med projektets programarbete. Byggnaden ska vara miljömässigt i framkant, till exempel genom att ställa höga krav på energiprestanda och materialval. Målsättningen är att inflyttning ska ske under sensommaren 2022.

arlan i kvallssol

Karta