1
2
1
2

Byggstart

Q1 2020

Inflyttning

Q3-Q4 2022

arlan i kvallsol

Partnerskap

BJC Group är stolta att kunna berätta om ett spännande partnerskap med Byggemenskapen Ärlan i Göteborg.

Inobi erhöll 2013 en markanvisning för att uppföra ett hus med 35-40 lägenheter på Gråberget i Majorna, med målet att genomföra en av Göteborgs första byggemenskaper. Lägenheterna utformas för flexibla familjekonstellationer och mycket arbete har lagts ner för att skapa en väl avvägd blandning av rum inne och ute mellan det offentliga och det privata.

Efter en lång detaljplaneprocess står vi nu i startgroparna att starta byggnationen.

Läs mer om vad en byggemenskap innebär, samt om projektet som helhet på Inobi AB och läs hela pressmeddelandet om partnerskapet här.

Byggemenskapen Ärlan

Flerfamiljshuset med loftgångslösning består av 41 st lägenheter med tillhörande utrymmen, som till exempel förråd, samt 1 styck gemensamhetslokal. Den utvändiga markmiljön är väl avvägd och anpassad efter förhållandena. Lägenheterna i nedre plan får både en uteplats och balkong medans övriga lägenheter har tillgång till balkong. Det utvändiga nödtrapphuset på sydöstra gaveln ansluter mot loftgången. Terrassbjälklaget utgör angöring till lägenheter, altan samt skydd för det underjordiska cykelgaraget som ansluter mot berget. Till huset skapas även parkeringsplatser längs med huset och på nordvästra husgaveln.

Byggnaden ska vara miljömässigt i framkant genom att ställa höga krav på energiprestanda och materialval. Målsättningen är att inflyttning ska ske under andra delen av 2022.

arlan i kvallssol

Är du intresserad?

Ansvarig mäklare Karin Berggren.

Webbplats mäklare: bjurfors.se

Karta