Samhällsfastigheter

Byggnader och miljöer för offentliga funktioner i samhället

Samhällsfastigheter är ett växande affärsområde i BJC Groups verksamhet. Vi utformar, projekterar och bygger pedagogiska miljöer i skola och förskola för våra barn, trygga och anpassade miljöer för våra äldre, och effektiva och ändamålsenliga ytor för verksamheter som vårdcentraler och familjecentrum.

Bo aktivt i Sverige
BJC Group

Nyheter

BJC Group

Kontakt

Har du frågor om våra projekt – oavsett om det gäller bostäder, kommersiella lokaler eller samhällsfastigheter – är du välkommen att kontakta oss.