Uthyrningspolicy

BJC Group AB och dotterbolag tillämpar följande uthyrningspolicy

Huvudregel

Hos BJC Group AB och våra dotterbolag är alla välkomna att söka ett hem. Uthyrningspolicyn syftar till att kartlägga företagets övergripande principer för uthyrning. Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration. Vi skall bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster.

Kunden skall anmäla sitt intresse för bostad genom att fylla i intresseanmälan. Vi tillämpar kösystem utifrån antal dagar kunden varit registrerad i vårt system, 1 poäng för varje dag som kunden varit registrerad. Det är kö-poängen som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet. Finns det sökande som har lika poäng kommer lottning ske om vem som erbjuds lägenheten.

Förutsättningar

 • Den sökande skall ha ordnad ekonomi som sannolikt innebär att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald. Vid bedömning kommer vi utgå ifrån Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp.
 • Den sökande skall ha en inkomst, som inkomst räknas; lön från anställning, pension, inkomst från kapital, ersättning från försäkringar, bidrag (t ex bostadsbidrag, studiebidrag, underhållsbidrag, sjukbidrag, barnbidrag) försörjningsstöd, etablerings ersättning, A-kassa eller studiemedel.
 • Den sökande skall inte ha skulder till Kronofogdemyndigheten, bolaget kan acceptera mindre betalningsanmärkningar.
 • Den sökande skall under de senaste två åren inte fått fler än tre betalningsanmärkningar.
 • Den sökande skall ha för avsikt att bo i lägenheten och bli folkbokförd i lägenheten.
 • Den sökande skall ha gällande hemförsäkring under boende tiden.

Trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden har vi riktlinjer mot trångboddhet. Av hyreskontraktet framgår det vad som gäller för respektive lägenhet men den generella rekommendationen från Boverket angående hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är:

 • 1 rum och kök max 3 personer
 • 2 rum och kök max 4 personer
 • 3 rum och kök max 6 personer
 • 4 rum och kök max 8 personer
 • 5 rum och kök max 10 personer
BJC GROUP

Kontakta oss