Piloten 1 och 2

Södra Ladugårdsängen är ett av Örebros större bostadsprojekt, där mer än 2 000 nya bostäder byggs i högklassig vardagsarkitektur med integrerade aktivitetsytor och bilfria innergårdar.

Tillsammans med kvarteren öster om Stenbackavägen skapar kvarteren Piloten 1 och 2 en helt ny stadsstruktur på Ladugårdsängen. Målsättningen har varit att skapa en identitetsstark och stadsmässig entré till Örebro från söder.

Tillsammans ger kvarteren Piloten 1 och 2 direkt tillgång till allt vad Örebro erbjuder. Kommunikationerna är utmärkta och servicen heltäckande. Det är nära till natur och nära till stadsliv.

138 lägenheter i två etapper

I kvarteret Piloten 1 har BJC Group uppfört tre lamellhus – långsmala flerbostadshus – där inflyttning skedde under 2017. Husen rymmer 60 lägenheter mellan 45 och 143 kvadratmeter. I Piloten 2 uppfördes ytterligare tre lamellhus, bestående av 78 lägenheter mellan 39 och 83 kvadratmeter. Samtliga lägenheter har stor balkong eller terrass.

Tack vare husens uppbrutna form skapas rumslig variation såväl som livsmiljöer utöver det vanliga. Generellt har lägenheterna en takhöjd på 2,70 m, höga glaspartier och flexibla planlösningar. Vissa av sovrummen kan enkelt delas av till två rum, och här finns även enrumslägenheter i etage med loft.

piloten orebro
1
2
1
2

Byggstart

2016

Inflyttning

2018

Karta