parekeringshus piloten orebro

P-hus Piloten

För att täcka behovet av parkeringsplatser för hela bostadskvarteret runt Lillbackavägen färdigställdes under 2019 parkeringshus med parkering i fyra plan. Ljuset strilar in genom färgade glaslameller på två sidor av huset och den blågröna sträckmetallen pryds med klängväxter.

P-huset Piloten i Örebro inrymmer totalt 266 p-platser, 3 elbilsplatser samt 100 kvm förråd. P-huset Piloten var BJC Groups andra parkeringshus i Örebro, det tidigare färdigställdes vid Eyrafältet 2018. Vilborgs arkitekter har ritat huset.

OBSERVERA att hyra av p-plats administreras av Eyragruppen.

Karta