Badrum

Antal

75 lägenheter
Boende

Boende

Bostadsrätter
a

Inflyttning

2019
Grönområden

Miljö

Här erbjuds integrerade aktivitetsytor och bilfria innergårdar, nära idrottsanläggningar och golfbana, endast 2 km från city
1
2
1
2

Byggstart

2017

Inflyttning

juni 2019

Gröngården

Brf Gröngården i Södra Ladugårdsängen i Örebro är ett bra exempel på kommunala bostadssatsningar när de är som bäst. Här är BJC Group med och förädlar åkermark till attraktiva bostäder i en grön miljö med gående och cyklister i fokus.

Här byggs nya bostäder högklassig vardagsarkitektur med integrerade aktivitetsytor och bilfria innergårdar. Här bor hyresgästerna intill idrottsanläggningar och golfbana, två km från city.

Södra Ladugårdsängen byggs för människor med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Kommunen vill erbjuda många typer ​​​​​av boenden. Därför har kommunen prioriterat en mångfald av byggföretag.

Olika inriktning ger en variation i skala, arkitektur och boendeformer. Kommunen har också ett föredömligt proaktivt arbetssätt med gemensamma förstudier och samordning mellan olika byggföretag och arkitekter för att maximera markutnyttjande, skapa trivsamma boendemiljöer och kapa tiderna för exploatering.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

I Södra Ladugårdsängen finns möjligheter till byggnation enligt en tydlig och enhetlig linje. Byggnationen styrs av ambitionerna kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Byggföretagens samarbete genom gemensamma förstudier ger möjligheter till god samordning och ett positivt helhetsperspektiv på stadsplaneringen. I projektet lyfts de sociala och kulturella frågorna fram på ett mer framträdande sätt än i många jämförbara stadsbyggnadsprojekt. Ett delmål i projektet är att kunna visa på lösningar för att bygga billigare bostäder, vilket kopplar till frågor kring segregation, effektiva ytor och hög grad av samordning ​​​​​​​och samnyttjande.

I ett av Örebros modernaste områden förfogar bostadsrättsföreningen över generösa gemensamma rum, som bastu kopplat till västervänd terass, växthus på taket, 2 poolbilar till föreningens medlemmar och väl tilltagna ytor för dig som är cykelfantast – vid köp av lägenhet får du en elcykel!

Lägenheterna spänner från funktionella ettor till generösa fyror. Byggnadens arkitektur är variationsrik med olika höjder och träslag i fasaden. Varje lägenhet blir på så sätt unik och får en egen särpräglad identitet.

Entréhallen är stor och välkomnande och du känner dig stolt över att ta emot gäster till ditt hem.

Karta