Ett samarbete för framtiden

BJC Group AB är sedan i våras delägare i fastighetsutvecklingsbolaget Wellbo Group AB och tillsammans inleder bolagen nu ett strategiskt samarbete i syfte att i nära samverkan med kommuner utveckla samhällsfastigheter och bostäder.

Den gemensamma visionen är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Detta vill BJC och Wellbo och uppnå genom att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Bolagen skall gemensamt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.