Bengt Westin BJC Group

VD kommenterar året

Ännu ett framgångsrikt år

Efter drygt 25 år i branschen känner vi tydligt att efterfrågan aldrig varit större. Det gäller i alla segment, från ungdoms- till vård och seniorbostäder samt kontorsfastigheter. 2017 blev ytterligare ett offensivt år för BJC Group.

 

– Vi är med och gör skillnad!

 

Bolaget drygt 25 år

BJC Group AB har haft en stabil tillväxt under åren, 2016 firade vi 25-årsjubileum och jag ser framemot fortsatt lönsam tillväxt de kommande åren. Vår organisation är liten och kompetent, besluten har korta vägar från idé till verklighet och handling. Jag ser en vardag där vårt arbete blir allt viktigare, bolaget är med och gör skillnad, det känns bra. Vi fortsätter arbeta efter vår långsiktiga plan och vår övergripande strategi, det är ett levande dokument som vi anpassar efter konjunkturen.

År 2017 blev intensivt på flera olika sätt. Vi hade flera stora produktioner som blev färdigställda, samtidigt som det under hösten framträdde en oro i bostadsmarknaden. Med anledning av den oro som framträder så kommer vi under 2018 att anpassa vår produktion till mer hyreslägenheter, senior och vårdboende.

 

Projektportfölj som växer

Det är viktigt att portföljen ständigt fylls på, att det finns projekt i olika faser som ger en jämn tillväxt. Vi har under året drivit 2 stora detaljplaner som väntas blir antagna under 2018, som omfattar ca 800 bostäder.

Vi ser en allt äldre generation som saknar behovsanpassade lägenheter. Vi lever våra liv längre och samhället idag saknar bostäder till allt fler. Antalet boende inom vård och omsorg förväntas dubblas över de kommande 40 åren och sektorn ställs inför en kraftig tillväxt med ett stort behov av bostäder. Vi vill gärna vara med och bidra med produktion av vårdbostäder. Vi för förhandlingar med flera kommuner och vårdoperatörer som gärna tecknar långa hyreskontrakt för att säkra de äldres boende.

Med tanke på den förändrade marknadssituationen så fokuserar nu bolaget på att projektutveckla även vård/omsorgsboende vilket innebär att bolagets projekt portfölj blir mer differentierad och vi minskar vår risk i marknaden.

 

Några ord om framtiden

Bolaget är väl rustat med kompetens och kapital varför jag som VD känner stolthet och stor tillfredsställelse över 2017 och ser fram emot nya utmaningar 2018 som vi i skrivande stund redan antagit.