familjecentral oskarshamn

Ny familjecentral välkomnas till Norra Kajen

Utvecklingen av Norra Kajen tar nu ytterligare ett steg när vi stolt kan berätta att Oskarshamn får en ny familjecentral i en av de befintliga fastigheterna på Bohmansområdet. I maj 2021 beräknas barnhälsocentral, mödrahälsovård, delar av socialtjänsten och öppna förskolan att flytta in i ombyggda och fräscha lokaler.

Verksamheten kommer att inrymmas i nedre plan i fastigheten och i samband med ombyggnationen för Familjecentral förbereds även ytor för ytterligare hyresgäster på plan 1 och 2.

“Familjecentralen är en viktig pusselbit som faller på plats i BJC:s ambition att fylla Norra Kajen med bostäder, verksamheter och servicefunktioner och vi ser fram emot att iordningställa ändamålsenliga lokaler för Region Kalmar Län och Oskarshamns Kommun.”
Daniel Bruun, VD BJC Group AB

Se även artiklar i Nyheterna och Barometern

visionsbild-norra-kajen
Observera att bilden är en visionsbild över
Norra Kajen och kan skilja sig från framtida
utföranden.