Invigning av Hantverksgatan 17

Invigning av verksamheten Hantverksgatan 17 i Oskarshamn

Idag invigdes verksamheten Hantverksgatan 17 i Oskarshamn. Ett 60-tal personer fick sedan se kommunalrådet klippa det traditionsenliga bandet och förklara Hantverksgatan 17 officiellt invigt. Därefter följde rundvandring och visning av lägenheter, följt av fika i de gemensamhetsytor som inom ett par veckor kommer att vara fyllda med de nya boende. I minglet hördes såväl personalen som politiker och entreprenörer ge uttryck för det fina resultatet av ombyggnationen.

Etapp 1 och 2

Första etappen i skapandet av totalt 50 vårdplatser är därmed i mål. Så sent som i augusti 2018 bedrevs fortfarande hotellverksamhet i byggnaden som idag står klar för 20 boendeplatser, och resultatet av årets intensiva arbete gav upphov till många positiva reaktioner och kommentarer.

Ordförande och kommunalråd

BJC:s styrelseordförande Bengt Westin tackade Oskarshamns Kommun för ett gott samarbete i att förvandla huset från hotell till vårdboende, och kommunalrådet Andreas Erlandsson uttryckte sin glädje över att ha tagit ett viktigt steg i att rusta en växande kommun. Socialnämndens ordförande Rolf Lindström lät stolt meddela att kommunen härmed är på väg att bygga bort kön till vårdplatser, och lyfte dessutom fram den fina arbetsmiljö som personalen i den nya verksamheten kommer få.

Med start den 2 september kommer boende i de 20 lägenheterna successivt att flytta in, och om ett år kommer även Etapp 2 med ytterligare 30 platser att färdigställas.

BJC Group önskar verksamheten all lycka till i de nya lokalerna.