Daniel Bruun

Daniel Bruun ny VD

I början av 2019 tillträdde Daniel Bruun VD-stolen efter BJC Groups grundare Bengt Westin.

Daniel har en lång erfarenhet av utveckling och byggnation inom flera ledande företag och har bara under de senaste åren varit med och färdigställt inte mindre än 2 000 bostadsrätter.

 

– Jag ser fram emot att driva redan uppstartade projekt i mål samt att vidareutveckla den digra produktportfölj som BJC Group byggt upp, både med nya affärsområden och på nya geografiska plattformar.

En spännande framtid

Under de närmaste åren avser BJC Group att utveckla affärsområdet samhällsfastigheter, så som till exempel vårdboenden, skolor och vårdcentraler. Geografiskt kommer flera projekt att genomföras på för BJC Group nya områden, bland annat påbörjas en förvandling av ett hamnområde till en ny stadsdel i Oskarshamn. Här kommer samtliga affärsområden Bostäder, Lokaler och Samhällsfastigheter att utvecklas.

 

Nya människor, nya möjligheter

Bengt Westin känner sig trygg i att lämna över BJC Group i Daniels händer och fortsätter sitt engagemang i företaget som styrelseordförande.

– Daniel har fått uppdraget att fortsätta att utveckla och genomföra projekt, detta med bibehållen kvalitet, lönsamhet och fortsatt gott renommé. Han har fullt förtroende att utveckla sin organisation och hitta samarbetspartners för att ta tillvara på nya möjligheter på nya marknader. Jag är övertygad att han lyfter bolaget ytterligare en nivå.